IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
Catalog Number HC70625
Product Name 5-Chloro-2,4-difluorobenzonitrile
CAS Number 146780-26-9
Back