IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile / 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
Catalog Number HA20-010
Product Name 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzonitrile / 2-Amino-5-cyanobenzotrifluoride
CAS Number 327-74-2
Back