IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2-Chloro-3,4-difluoronitrobenzene
Catalog Number HC04-036
Product Name 2-Chloro-3,4-difluoronitrobenzene
CAS Number 169468-83-1
Back