IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

3-Chloro-2,4-Difluoronitrobenzene
Catalog Number HC04-037
Product Name 3-Chloro-2,4-Difluoronitrobenzene
CAS Number 3847-58-3
Back