IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

4-Chloro-2,3-Difluoronitrobenzene
Catalog Number HC04-039
Product Name 4-Chloro-2,3-Difluoronitrobenzene
CAS Number 169468-80-8
Back