IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

2-n-propyl-4-methyl-6-(1-methyl benzimidazole-2-yl)benzimidazole
Catalog Number MP18-005
Product Name 2-n-propyl-4-methyl-6-(1-methyl benzimidazole-2-yl)benzimidazole
CAS Number 152628-02-9
Back