IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
Catalog Number HB13-084
Product Name 4'-Bromomethyl-2-cyanobiphenyl
CAS Number 114772-54-2
Back