IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

4-Chloro-5-(2,3-Dichlorophenoxy)-1,2-phenylenediamine
Catalog Number HC04-058
Product Name 4-Chloro-5-(2,3-Dichlorophenoxy)-1,2-phenylenediamine
CAS Number 139369-42-9
Back