IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

5-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
Catalog Number HB13-141
Product Name 5-(Bromomethyl)-1,3-difluoro-2-nitrobenzene
CAS Number
Back