IvyChem sales@ivychem.com     856-465-8550

5-(4-Bromomethyl-1,1-Biphenyl-2-yl)-1-Triphenylmethyl-1H-Tetrazole
Catalog Number MB18-006
Product Name 5-(4-Bromomethyl-1,1-Biphenyl-2-yl)-1-Triphenylmethyl-1H-Tetrazole
CAS Number 124750-51-2
Back